• დროშის ბოძი შესაძლებელია წარმოებულ იქნეს მომხმარებლისათვის სასურველი სიმაღლის. სტატიკური დიზაინი მომზადებულია “ASCE სახელმძღვანელო  72 „  საერთაშორისო სტანდარტის -ის შესაბამისად.12 მ-მდე ბოძები  წარმოადგენენ მონოლითურ  სხეულს, 12 მეტრზე გრძელი  ბოძები კი, იწარმოება  პოლიგონALური მოდულების მჭიდრო ბლოკირებით. იმისთვის,რომ სადროშე ბოძები იყოს რეზისტეტნტული   კოროზიისა და დაჟანგვის წინააღმდეგ, წარმოებისას ხორციელდება TS EN 914 – ISO 1461 სტანდარტების მიხედვით  ცხლად გალვანიზირების პროცედურები. სურვილის შესაბამისად შესაძლებელია გალვანიზებულ ზედაპირზე საღებავის გამოყენება.
  • დროშის სისტემა სურვილისამებრ, შეიძლება დამზადდეს გარეთა ან შიდა თოკიანი. შიდა თოკის სისტემა უმაღლეს წერტილში ქარის დროს დროშის 360 გრადუსით როტაციის საშუალებას იძლევა (უსასრულო მბრუნავი სისტემა). აღნიშნული სისტემა ბოძის სიმაღლის მიხედვით იწარმოება მექანიკური საჭით ან ელექტრული ლიფტით.
  • ლიფტიანი დროშის ბოძის შიგნით დროშის აღმართვისა და დაშვების მიზნით მოთავსებულია ძრავა რედუქტორი და მართვის სისტემა. 20 მეტრი ან მეტი სიგრძის ბოძის სისტემის დასამონტაჟებელ ადგილას აუცილებელია იყოს ელექტრული კავშირი.

 ჩვენ, როგორც EMCI-ს გუნდი, მომხმარებელს ვთავაზობთ სრულ მომსახურებას, რომელიც გულისხმობს დროშის ბოძების წარმოებასა და მათ მონტაჟს.

დროშისმრავალკუთხა (პოლიგონურ) ბოძზე დროშის აღმართვა ხდება 3 მიმართულებით:

  1. უმაღლეს წერტილზე მბრუნავი სისტემა (შიდა თოკით)
  2. კლასიკური სისტემა (გარე თოკით)
  3. ელექტრო-ძრავიანი ავტომატური სისტემით

ცხლად მოთუთიებული ( გალვანიზირებული) დროშის მრავალკუთხა (პოლიგონური) ბოძი არის კოროზიის წინააღმდეგ რეზისტეტნტული, ასე რომ, მისი გამოყენება შესაძლებელია მრავალი წლის განმავლობაში.

დამატებითი დეტალები :
–         დროშის მრავალკუთხა (პოლიგონურ) ბოძის კორპუსი
–         360 გრადუსით უმაღლეს წერტილში მბრუნავი სისტემა
–         ფოლადის თოკი (ბაგირი)
–         ფლაგმანის ფირფიტის   საფარი
–         სფერო (ფართობი)
–         დროშის დამჭიმი
–         დროშის დამაფიქსირებელი
–         სამაგრი ანკერები